Warto poczytać

INTEGRACJA

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może - nie ma godniejszego celu, niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości"
J. Korczak

Od 1 września 2013 r. w naszym
przedszkolu został utworzony
pierwszy oddział integracyjny.

Nadrzędnym zadaniem społeczeństwa jest zadbać o to,
by dzieci z niepełnosprawnością nie musiały żyć w izolacji,
lecz aby ich obecność w codziennym życiu była oczywista.

ADAPTACJA

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W RODZINIE

Niniejsze opracowanie przedstawia krótką charakterystykę postaw

rodzicielskich i ma na celu pomoc rodzicom w realizacji własnego "stylu

wychowania" oraz uświadomienie, jak ważne w życiu każdej rodziny są

postawy, jak determinują emocjonalny rozwój dziecka.

Na kształtowanie się osobowości dziecka największy wpływ

wywiera rodzina, a przede wszystkim postawy rodzicielskie. Wpływ

rodziców na rozwój dziecka i stosunki wewnątrz rodziny przebiegają

dwoma torami: jako świadoma praca wychowawcza oraz jako