Projekty i działania

MPPL

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ

Dzięki umiejętności mówienia i rozumienia możemy nawiązywać kontakty społeczne, a także wzbogacać swoją wiedzę. Uzasadnione jest więc dbanie o prawidłowe kształcenie się i rozwój mowy od najwcześniejszych lat. Prawidłowy rozwój mowy, obok poprawnego myślenia i rozwoju społecznego jest ważnym elementem świadczącym o dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Dbając o prawidłowy rozwój naszych dzieci przedszkole przystąpiło do Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej.

Cele:

CHÓR

Działalność chóru BAJKONUTKI w roku szkolnym 2016/2017.

Rok 2016/2017 był dla chóru rokiem nowych doświadczeń i sukcesów. Był to kolejny rok naszego uczestnictwa w Projekcie NFM Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.