Projekty i działania

KOŁA ZAINTERESOWAŃ/PROJEKTY EDUKACYJNE

Wykaz projektów edukacyjnych realizowanych w Przedszkolu Nr 66 Bajkolandia w roku szkolnym 2018/2019.

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości, autorki: Anna Ziemkowska, Grażyna Bock,
Magdalena Mucha.
2. Sensoplastyka® - projekt realizowany w grupie II, autor: Magdalena Mucha.
3. Laboratorium kreatywności, autor: Teresa Kuśnierz.
4. Bezpieczne zabawy w Internecie, autor: Barbara Tomczyk.
5. Komputerek Enterek, autor: Anna Olczak.
6. Kolorowy Tydzień, Hałas szkodzi zdrowiu - czas na ciszę, autorki: Irena Gębka, Anna
Salamon.

MPPL

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ

Dzięki umiejętności mówienia i rozumienia możemy nawiązywać kontakty społeczne, a także wzbogacać swoją wiedzę. Uzasadnione jest więc dbanie o prawidłowe kształcenie się i rozwój mowy od najwcześniejszych lat. Prawidłowy rozwój mowy, obok poprawnego myślenia i rozwoju społecznego jest ważnym elementem świadczącym o dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Dbając o prawidłowy rozwój naszych dzieci przedszkole przystąpiło do Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej.

Cele:

CHÓR

Koryfeusze

 

Działalność chóru BAJKONUTKI w roku szkolnym 2017/2018 

 

Rok szkolny 2017/2018 był dla chóru BAJKONUTKI bardzo owocny, pełen nowych
doświadczeń.

W październiku 2017 wzięliśmy udział w IV Przeglądzie Wrocławskich Szkolnych Zespołów Śpiewaczych.