O przedszkolu

PODSTAWOWE INFORMACJE

OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE ODPŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA
KONTO PRZEDSZKOLA : 88 1020 5226 0000 6802 0417 0460

W tytule należy napisać:
*nazwisko i imię dziecka (nie rodzica!)
*numer grupy
*miesiąc za który dokonywana jest opłata
*kwota: dokładna kwota z paska otrzymanego na grupie (kieszonki informacyjne)

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, wymagane jest usprawiedliwienie.

Ważne!
Proszę pamiętać, że ostateczny termin przelewu to: 15 dzień danego miesiąca (w tym dniu pieniądze muszą być na koncie).

ŻYWIENIE

JADŁOSPIS DEKADOWY od 21.12.2018 do 8.01.2019 dostępny w załączniku poniżej.
SMACZNEGO!

Uwaga rodzice dzieci 6-letnich!

Od 1 września, od wszystkich dzieci urodzonych w 2011 roku,
(niezależnie od daty urodzenia) nie pobiera się opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego (godziny pobytu w przedszkolu),

zgodnie z Ustawą z dnia 2 grudnia 2016r. o zmianie Ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
innych Ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1985).

KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 66 Bajkolandia we Wrocławiu

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w:

• Ustawie o Systemie Oświaty,

• Statucie Przedszkola Nr 66 Bajkolandia,

• Rocznym Planie Pracy,

• Zestawie programów wychowania przedszkolnego,

• Wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli,

• Koncepcją dyrektora dotyczącą funkcjonowania i rozwoju przedszkola złożoną przy powierzeniu funkcji dyrektora na lata 2012-2017.

Cele i zadania:

RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca: Ewelina Kwiatkowska

Skarbnik: Marta Kondracka-Szala

Członkowie: Karolina Hucz, Jacek Małecki, Krzysztof Pawłuszko

KONTO RADY RODZICÓW:
36 1240 1994 1111 0000 2497 7371