O przedszkolu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Opłaty za przedszkole wpłacamy na indywidualne konto, każde dziecko ma swoje konto. Naliczenia dokonywane są na podstawie obecności zapisanej w danym miesiącu. W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych wymagane jest pisemne usprawiedliwienie.
W tytule należy napisać:
*nazwisko i imię dziecka (nie rodzica!)
*numer grupy
*miesiąc za który dokonywana jest opłata
*kwota: dokładna kwota z paska otrzymanego na grupie (kieszonki informacyjne)

KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 66 Bajkolandia we Wrocławiu

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w:

• Ustawie o Systemie Oświaty,

• Statucie Przedszkola Nr 66 Bajkolandia,

• Rocznym Planie Pracy,

• Zestawie programów wychowania przedszkolnego,

• Wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli,

• Koncepcją dyrektora dotyczącą funkcjonowania i rozwoju przedszkola złożoną przy powierzeniu funkcji dyrektora na lata 2012-2017.

Cele i zadania:

RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca: Ewelina Kwiatkowska

Skarbnik: Marta Kondracka-Szala

Członkowie: Karolina Hucz, Jacek Małecki, Krzysztof Pawłuszko

KONTO RADY RODZICÓW:
36 1240 1994 1111 0000 2497 7371