O przedszkolu

KALENDARIUM

Już niebawem w Bajkolandii...
KALENDARIUM

MAJ
6.05 - warsztaty "Zrób maskotkę"
11.05 – Święto Bajkolandii
13.05 - warsztaty dla grup II i V "Klocki LEGO w edukacji matematycznej"
21.05 - "Czas na książkę" gra terenowa organizowana wspólnie z Partnerstwem dla Leśnicy i okolic (grupa II).
28.05 - Dni otwarte dla dzieci 3 i 4-letnich, które będą uczęszczać do naszego przedszkola od września 2019 r.
29.05 - Kino sferyczne + upominki z okazji Dnia Dziecka

KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 66 Bajkolandia we Wrocławiu

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w:

• Ustawie o Systemie Oświaty,

• Statucie Przedszkola Nr 66 Bajkolandia,

• Rocznym Planie Pracy,

• Zestawie programów wychowania przedszkolnego,

• Wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli,

• Koncepcją dyrektora dotyczącą funkcjonowania i rozwoju przedszkola złożoną przy powierzeniu funkcji dyrektora na lata 2012-2017.

Cele i zadania:

RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca: Ewelina Kwiatkowska

Skarbnik: Marta Kondracka-Szala

Członkowie: Karolina Hucz, Jacek Małecki, Krzysztof Pawłuszko

KONTO RADY RODZICÓW:
36 1240 1994 1111 0000 2497 7371