ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i Departamentu Edukacji w roku szkolnym 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność
uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
5. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej.
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – przedszkole wśród przyjaciół.

Wszystkie grupy realizują program „Trampolina. Program wychowania przedszkolnego z terminarzem” dr Kamila Witerska, Małgorzata Janiak, PWN, który jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

6.30 – 8.30 – schodzenie się dzieci, czas przeznaczony na zabawę swobodną, zajęcia dodatkowe itd (zgodnie ze wskazaniami PPWP)

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 11.30 – czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne, zabawę swobodną, przebywanie na powietrzu (zgodnie ze wskazaniami PPWP)

11.30 – 12.00 – drugie śniadanie

12.00 - 13.40 - dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela (zajęcia dodatkowe, zabawy, praca indywidualna itp.)

13.40 – 14.00 – obiad

14.00 – 17.30 – dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela (zajęcia dodatkowe, zabawy, praca indywidualna itp.)