ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Wszystkie grupy realizują program „Trampolina. Program wychowania przedszkolnego z terminarzem” dr Kamila Witerska, Małgorzata Janiak, PWN, który jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (wstawić link do treści podstawy).

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

6.30 – 8.30 – schodzenie się dzieci, czas przeznaczony na zabawę swobodną, zajęcia dodatkowe itd (zgodnie ze wskazaniami PPWP)

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 11.30 – czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne, zabawę swobodną, przebywanie na powietrzu (zgodnie ze wskazaniami PPWP)

11.30 – 12.00 – drugie śniadanie

12.00 - 13.40 - dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela (zajęcia dodatkowe, zabawy, praca indywidualna itp.)

13.40 – 14.00 – obiad

14.00 – 17.30 – dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela (zajęcia dodatkowe, zabawy, praca indywidualna itp.)