COVID-19

ZE WZGLĘDU NA CIĄGLE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ PANDEMII, NAJWAŻNIEJSZE SĄ WYTYCZNE:


MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
MINISTERSTWA ZDROWIA

I WSZYSCY - RODZICE I PRZEDSZKOLE - SĄ ZOBOWIĄZANI DO ICH PRZESTRZEGANIA!!!
LINKI:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/edukacja
https://www.gov.pl/web/gis

W załącznikach dostępne są procedury Przedszkola nr 66 dotyczące COVID-19 oraz wzór oswiadczenia COVID -obowiązuje od 1 września 2020r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wrocławia

Aktualne dokumenty: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=3813/20