PODSTAWOWE INFORMACJE

OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE ODPŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA
KONTO PRZEDSZKOLA : 88 1020 5226 0000 6802 0417 0460

W tytule należy napisać:
*nazwisko i imię dziecka (nie rodzica!)
*numer grupy
*miesiąc za który dokonywana jest opłata
*kwota: dokładna kwota z paska otrzymanego na grupie (kieszonki informacyjne)

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, wymagane jest usprawiedliwienie.

Ważne!
Proszę pamiętać, że ostateczny termin przelewu to: 15 dzień danego miesiąca (w tym dniu pieniądze muszą być na koncie).

Ważne informacje:
Wszyscy nowoprzyjęci, których rodzeństwo nie chodziło do przedszkola, płacą zgodnie z paskiem podczepionym do umowy: Bardzo prosimy o nie zaokrąglanie podanej kwoty.

Składki na Radę Rodziców należy odprowadzać na konto Rady:
(Uwaga: proszę nie pomylić z kontem, na które odprowadzana jest opłata za Przedszkole)

KONTO RADY RODZICÓW : 36 1240 1994 1111 0000 2497 7371
Kwoty za miesiąc, kwartał lub rok - (30 zł za miesiąc, 90 zł za kwartał, 300 zł za rok, opłata od września 2017 do czerwca 2018 – bez lipca i sierpnia)
Należy zaznaczyć:
- imię i nazwisko dziecka,
- grupa,
- za jaki okres,
- kwota.
Przedszkole Nr 66, ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław.

Rodzice, którzy mają w przedszkolu dwoje dzieci, składkę na Radę Rodziców płacą za jedno dziecko. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Radą Rodziców za pośrednictwem dyrektora.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne dla wszystkich dzieci – finansowane przez Gminę Wrocław

Dobrowolne wpłaty, ustalone na spotkaniu z rodzicami, zbierane na grupie grup: (w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem przedszkola)
10zł – na kubki
60zł – wyprawka
50zł – ubezpieczenie

UWAGA

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców – opiekunów (lub inne upoważnione osoby) w godzinach zgodnie z deklarowaną liczbą godzin w umowie.

Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice może nastąpić tylko za zgodą rodziców na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w przedszkolu i podpisanego przez rodzica w obecności dyrektora placówki lub nauczycielki.
Osoba upoważniona na piśmie musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.