NABÓR DO PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII oraz Procedury Przedszkola nr 66 obowiązujące w okresie stanu epidemii

UWAGA ZMIANA!

18 maja 2020 Prezydent Wrocławia wydał zarządzenie, które dopuszcza przyprowadzanie i odbieranie dziecka również przez osoby upoważnione.

  •  zmiana dotyczy wzoru oświadczenia, które Rodzic musi wypełnić chcąc ubiegać się o miejsce w przedszkolu w reżimie sanitarnym (w załączniku)
  • zmiana dotyczy procedury przyprowadzania i odbierania dziecka (aneks w załączniku)

 

 

Nabór dzieci do Przedszkola nr 66 w czasie epidemii. 

1.     Mailowy kontakt z nauczycielem grupy, przesłanie na skrzynkę nauczyciela dwóch oświadczeń, dostępne tutaj: http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/209794/2951zp20b.pdf

2.     Oczekiwanie na decyzję dyrektora przedszkola, która zostanie przesłana na maila.

3.     Przyprowadzenie dziecka do przedszkola, wyłącznie po wcześniejszej kwalifikacji przez dyrektora.

 

Niezbędne:

 - zapoznanie się z procedurami umieszczonymi na stronie internetowej przedszkola;

 - przyprowadzanie i odbieranie dzieci do/ z przedszkola wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych;

 - upewnienie się, że dziecko jest zdrowe, w tym celu konieczny poranny pomiar temperatury;

 - określenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają grupy wymienione w Zarządzeniu nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020r., tj:

 - pracownicy systemu ochrony zdrowia,

-  pracownicy służb mundurowych,

 - pracownicy handlu,

 - pracownicy przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19,

 - pracownicy przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta.

 

Procedury Przedszkola nr 66 obowiązujące w okresie stanu epidemii - pliki do pobrania poniżej.