KONKURS PLASTYCZNY

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
(Wisława Szymborska)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W

KONKURSIE PLASTYCZNYM

DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

Organizator: Przedszkole nr 66 „Bajkolandia”

 

 

Cele konkursu :

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci;

 • kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej;

 • pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci;

 • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami;

Regulamin konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci w dwóch grupach wiekowych:

 • I. 3- 4 letnich i II. 5-6/7 letnich letnich oraz ich rodziców.

 • Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę . Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny wkład dziecka).

 • Prace konkursowe powinny być wykonane w formie płaskiej.

 • Technika wykonania prac: dowolna.

 • Format prac plastycznych: A-4.

 • Prace powinny być podpisane z tyłu: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy.

 • Prace należy składać u wychowawców grup w terminie do 19 maja 2017r.

 • Spośród wszystkich prac jury wyłoni trzy najciekawsze w każdej kategorii wiekowej, oceniając pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02 czerwca 2017r.

 • Wyniki konkursu zostaną podane na tablicy informacyjnej dla rodziców.

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 • Prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane na terenie Przedszkola .


Koordynatorzy konkursu:

Grażyna Bock i Anna Ziemkowska

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer