Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dla Rodziców

Drodzy Rodzice z Bajkolandii!

Uprzejmie proszę o poświęcenie kilki minut i wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej rozwijania postawy przedsiębiorczości dzieci.
Bardzo dziękuję za pomoc!
Marta Kondracka-Szala, mama Bartusia z gr 1 :)

Link do ankiety: https://forms.gle/xauKV6H8hhWDQhiM9

Nasza rozbudowana prośba:
Szanowna Pani, Szanowny Panie,

jesteśmy pracownikami naukowo-dydaktycznymi Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i zwracamy się
z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety przeznaczonej dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym dotyczącego rozwijania postawy przedsiębiorczości dzieci.

Zdajemy sobie sprawę, że obowiązki rodzicielskie są czasochłonne, jednak Pani/Pana
udział w badaniu jest dla nas bardzo ważny, dlatego prosimy
o akceptację naszego zaproszenia. Wypełnienie ankiety zabierze Pani/Panu kilka minut.
Ankieta jest anonimowa i jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowań
naukowych.
Po wypełnieniu ankiety ma Pani/Pan również możliwość wglądu w wyniki prowadzonych
badań.

W miarę możliwości, prosimy o rozpowszechnienie tej prośby wśród znajomych.

https://forms.gle/xauKV6H8hhWDQhiM9
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Z poważaniem i pozdrowieniami,
dr Marta Kondracka-Szala, Uniwersytet Wrocławski
dr Joanna Malinowska, Uniwersytet Wrocławski