ROWEROWY MAJ

ROWEROWY MAJ – KAMPANIA ROWEROWA MIASTA WROCŁAWIA
6 – 31 MAJA 2019r.

ZACHĘCAMY DO PRZYJEŹDŻANIA DO PRZEDSZKOLA NA ROWERZE, HULAJNODZE LUB ROLKACH…

REGULAMIN DOSTĘPNY NA TABLICACH PRZY SALACH

ROWERY PROSIMY PRZYPINAĆ DO STOJAKÓW PRZED PRZEDSZKOLEM.

HULAJNOGI, ROLKI PROSIMY ZANIEŚĆ DO SALI DANEJ GRUPY NIE JEŹDZIMY WEWNĄTRZ PRZEDSZKOLA – CHRONIMY
PODŁOGI!!!

NAUCZYCIELKI PRZECHOWAJĄ SPRZĘT PO STRONIE TARASÓW.

Zobacz więcej: https://rowerowymaj.eu/