KALENDARIUM WYDARZEŃ w BAJKOLANDII

LUTY
22.02 – wyjazd chóru Bajkonutki (czekamy na potwierdzenie)
28.02 – bal karnawałowy

MARZEC
13.03 – teatrzyk „Na wozie”
18.03 – 22.03 – Kolorowy tydzień
22.03 – warsztaty ekologiczne prowadzone przez pracowników firmy Ekosystem (w tym roku
nie idziemy do punktu skupu makulatury)
KWIECIEŃ
Warsztaty ekologiczne prowadzone przez panią Dorotę Brzozowską
Postakredytacja MPPL
Wielkanoc
Przegląd wiersza, bajki i etiudy logopedycznej w ramach MPPL
MAJ
11.05 – Święto Bajkolandii

CZERWIEC
3.06 – Kino sferyczne
5.06 – Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu (grupy II i V)
7.06 – Spartakiada
13.06 – Pożegnanie przedszkola gr II
14.06 – Pożegnanie przedszkola gr V