ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Zapraszamy na warsztaty rozwijania kompetencji rodzicielskich

„Gdzie jest instrukcja obsługi?”

Warsztat obejmuje cykl spotkań w terminach: 1.03.2018, 15.03.2018, w godzinach 16:15 – 17:00 22.03.2018
Adresaci: rodzice dzieci przedszkolnych
Miejsce: Gabinety Poradni przy SP nr 95 ul. Starogajowa 66-68

Telefon: 71 798 68 30 wew. 143
Adres mailowy: abartczak2305@wroclawskaedukacja.pl

Prowadzący: pedagog Anna Bartczak psycholog Joanna Benetkiewicz

Zgłoszenia do 28.02.2018 r. (mailowo lub telefonicznie)

Ilość miejsc – ograniczona. Udział w warsztatach jest bezpłatny.