INTEGRACJA

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może - nie ma godniejszego celu, niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości"
J. Korczak

Od 1 września 2013 r. w naszym
przedszkolu został utworzony
pierwszy oddział integracyjny.

Nadrzędnym zadaniem społeczeństwa jest zadbać o to,
by dzieci z niepełnosprawnością nie musiały żyć w izolacji,
lecz aby ich obecność w codziennym życiu była oczywista.

Fałszywa informacja na temat niepełnosprawności lub jej
brak uprzedza, a niepewność i niewiedza często skazuje
osoby niepełnosprawne i ich rodziny na izolację. Dlatego
koniecznością jest wspólne życie już od dzieciństwa.

Celem grupy integracyjnej w placówce jest włączenie
dzieci z deficytami rozwojowymi w życie grupy rówieśniczej
na zasadzie równości praw i obowiązków, a także zapewnianie
optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we
wszystkich sferach życia. Tak rozumiana integracja
przyniesie korzyści dzieciom w normie intelektualnej
i dzieciom z niepełnosprawnością.

Korzyści płynące z integracji

Dzieci pełnosprawne:

uczą się opiekuńczości, współżycia, tolerancji,
AKCEPTACJI, otwartości na innych, samodzielności;

właściwie rozwijają pozytywne postawy;

korzystają w placówce z pomocy specjalistów;

są bardziej uspołecznione;

mniejsza ilość dzieci w oddziale przedszkolnym

mają kontakt z dziećmi o różnych rodzajach
niepełnosprawności.

Dzieci z niepełnosprawnością

rozwijają samodzielność i nabywają umiejętności
społeczne;

uczą się przez obserwację dzieci pełnosprawnych;

mają większą motywację do nauki, samodzielności;

są bardziej komunikatywne (chętniej nawiązują
kontakty z innymi);

stają się powoli sprawniejsze intelektualnie i fizycznie;

mają możliwość przebywania w naturalnym środowisku
(nie są izolowane).

----------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z Programem pracy dydaktyczno-wychowaczej w grupach integracyjnych w Przedszkolu Nr 66 „Bajkolandia”

„JESTEŚMY NIEPOWTARZALNI”

Autorki :
mgr Grażyna Bock, mgr Magdalena Mucha