KOŁA ZAINTERESOWAŃ/PROJEKTY EDUKACYJNE

Wykaz projektów edukacyjnych realizowanych w Przedszkolu Nr 66 Bajkolandia w roku szkolnym 2018/2019.

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości, autorki: Anna Ziemkowska, Grażyna Bock,
Magdalena Mucha.
2. Sensoplastyka® - projekt realizowany w grupie II, autor: Magdalena Mucha.
3. Laboratorium kreatywności, autor: Teresa Kuśnierz.
4. Bezpieczne zabawy w Internecie, autor: Barbara Tomczyk.
5. Komputerek Enterek, autor: Anna Olczak.
6. Kolorowy Tydzień, Hałas szkodzi zdrowiu - czas na ciszę, autorki: Irena Gębka, Anna
Salamon.

Wykaz programów realizowanych w ramach dodatkowych kół zainteresowań oraz programów miejskich w Przedszkolu Nr 66 Bajkolandia w roku szkolnym 2018/2019.

1. Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej, koordynator: Beata Garncarek.
2. Program promocji zdrowia, koordynator w przedszkolu: Magdalena Mucha.
3. Mały ekolog, autor: Irena Gębka
4. Wszystkie dzieci nasze są – program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych, autorki: Małgorzata Adamowicz, Dorota Mandziuk-Polenceusz.
5. (Nie)wypowiedziany świat dziecka – program profilaktyki logopedycznej, autorki: Małgorzata Adamowicz, Beata Garncarek, Elżbieta Frankowska, Irena Gębka, Anna Stadnik
6. Berek – program z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej w wychowaniu przedszkolnym, autor: Anna Salamon.
7. Zabawy z plastyką - program z zakresu aktywności plastycznej, autor: Grażyna Bock
8. Jesteśmy niepowtarzalni – program pracy dydaktyczno-wychowaczej w grupie integracyjnej w Przedszkolu Nr 66 „Bajkolandia”, autorki: Grażyna Bock, Magdalena Mucha.
9. Kochamy dobrego Boga, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. (Przewodniczący: ks. bp Marek Mendyk) – program do nauczania religii w przedszkolu.
10. Mali aktorzy na 4 i na 3 - koło teatralne, autor: Anna Olczak.

Powyższe programy własne są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dn. 14 lutego 2017 r.) i uzyskały akceptację RR.