KOŁA ZAINTERESOWAŃ

ZAJĘCIA MUZYCZNE
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
ZAJĘCIA TEATRALNE
ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

Wykaz programów realizowanych w ramach dodatkowych kół zainteresowań oraz programów miejskich w Przedszkolu Nr 66 Bajkolandia

1. Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej – koordynator: Beata Garncarek.
2. Program promocji zdrowia – koordynator w przedszkolu: Magdalena Mucha.
3. Mały ekolog – autor: Irena Gębka
4. Wszystkie dzieci nasze są – program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych – autorki: Małgorzata Adamowicz, Beata Garncarek, Elżbieta Frankowska, Irena Gębka, Anna Stadnik
5. (Nie)wypowiedziany świat dziecka – program profilaktyki logopedycznej, autorki: Małgorzata Adamowicz, Beata Garncarek, Elżbieta Frankowska, Irena Gębka, Anna Stadnik
6. Berek – program z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej w wychowaniu przedszkolnym, autor: Anna Salamon, Małgorzata Masłowska.
7. Zabawy z plastyką - program z zakresu aktywności plastycznej, autor: Grażyna Bock
8. Jesteśmy niepowtarzalni – program pracy dydaktyczno-wychowaczej w grupach integracyjnych w Przedszkolu Nr 66 „Bajkolandia”, autorki: Grażyna Bock, Magdalena Mucha.
9. Tęczowa kraina - rozwijanie uzdolnień plastycznych u dzieci 4-letnich, autor: Elżbieta Wróblewska.
10. Mali aktorzy - program działań dramoteatralnych, autor: Anna Olczak.
11. Kochamy dobrego Boga, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. (Przewodniczący: ks. bp Marek Mendyk) – program do nauczania religii w przedszkolu.
12. W magicznym świecie muzyki- innowacja pedagogiczna, autorzy: Dorota Mandziuk-Polenceusz, Marta Kondracka-Szala, Małgorzata Kosowska

Powyższe programy własne są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i uzyskały akceptację RR.