KiK

CERTYFIKAT DLA PRZEDSZKOLA NR 66

http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/certyfikat-szkola-przedszkole-p…

--------------------

W załączniku poniżej ULOTKA INFORMACYJNA

oraz BROSZURA DLA RODZICÓW

----------------------------------

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy trwają przygotowania do realizacji Projektu (nr ref.: KIK/34) pod tytułem: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. W ramach w/w Projektu w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 przewidziana jest realizacja pkt 2) pod tytułem: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.” Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.