RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca: Ewelina Kwiatkowska

Skarbnik: Marta Kondracka-Szala

Członkowie: Karolina Hucz, Jacek Małecki, Krzysztof Pawłuszko

KONTO RADY RODZICÓW:
36 1240 1994 1111 0000 2497 7371