ŻYWIENIE

JADŁOSPIS DEKADOWY od 21.12.2018 do 8.01.2019 dostępny w załączniku poniżej.
SMACZNEGO!

Uwaga rodzice dzieci 6-letnich!

Od 1 września, od wszystkich dzieci urodzonych w 2011 roku,
(niezależnie od daty urodzenia) nie pobiera się opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego (godziny pobytu w przedszkolu),

zgodnie z Ustawą z dnia 2 grudnia 2016r. o zmianie Ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
innych Ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1985).

Wszystkie nadpłaty za wrzesień zostaną uwzględnione w rozliczeniu październikowym.